N’DAME

(Diocesi di Bissau)

IRMAS OBLATAS DO S.C.J.

Centro di Spiritualit√† di N’Dame

APARTADO 20 – 1001 BISSAU CODEX

GUINEA BISSAU – AFRICA

BIGENE

(Diocesi di Bissau)

IRMAS OBLATAS DO S.C.J.

Centro di BIGENE

APARTADO 20 – 1001 BISSAU CODEX

GUINEA BISSAU – AFRICA